Hvordan komme i kontakt med oss
Nordmørsbygg AS
Nesøya
6622 Ålvundfjord


Selskapets kontaktinformasjon:
Daglig leder - Per Aasprang, tlf 906 30 754
E-post: per@nordmorsbygg.no

Byggmester - Torkel Kant, tlf 911 86 826


----------------------------------------------------------------------------------

Organisasjonsnummer: 997 0875 108

Vi utfører oppføring av boliger, fritidsboliger og naust med mere.
Kontakt oss for vedlikeholdsoppdrag for hus og hytter.
feil eller mangler ved Internettsidene kan meldes til:
Webansvarlig:
E-post: jarle@rykkjem.no